YẾN SÀO SÀI GÒN – gIÁ TRỊ KHÔNG CHỈ Ở SẢN PHẨM

YẾN SÀO SÀI GÒN

Yến Thô (hàng Việt Nam)

Yến Thô Nguyên Tổ (Loại 2)

1,400,000.002,800,000.00
1,925,000.003,850,000.00

Yến Thô (hàng Việt Nam)

Yến Thô Nguyên Tổ (loại 1)

1,500,000.003,000,000.00
1,750,000.003,500,000.00

Yến Thô (nhập khẩu)

Yến Sào Malyasia

Yến Thô (nhập khẩu)

Yến Sào Hàn Quốc

Sản phẩm từ Yến

Yến Chưng Đóng Chai

188,000.00250,000.00
2,300,000.004,600,000.00

lựa chọn sản phẩm phù hợp với bạn

CHIA SẺ