Showing all 7 results

Sản phẩm từ Yến

Yến Chưng Đóng Chai

188,000.00250,000.00
2,300,000.004,600,000.00

Yến Thô (hàng Việt Nam)

Yến Thô Nguyên Tổ (loại 1)

1,500,000.003,000,000.00

Yến Thô (hàng Việt Nam)

Yến Thô Nguyên Tổ (Loại 2)

1,400,000.002,800,000.00
1,750,000.003,500,000.00
1,925,000.003,850,000.00

Yến Tươi

Yến Tươi

400,000.00800,000.00