Yến Chưng Đóng Chai

    188,000.00250,000.00

    Yến Chưng Đóng Chai 

    Bao gồm:  Yến, nước, đường, các thành phần bổ sung ( Nhãn nhục, táo đỏ, hạt chia, hạt é, nhãn khô,…) Khách hàng có thể lựa chọn các thành phần bổ sung bằng cách ghi chú trên đơn hàng.

    Khối lượng tịnh: 150ml – 250ml

    Xóa