Yến Thô Nguyên Tổ (loại 1)

1,500,000.003,000,000.00

YẾN THÔ NGUYÊN TỔ (loại 1) là Yến mới thu hoạch theo dạng tổ. Sau khi thu hoạch không có bất cứ quy trình xử lý nào và được lấy về để cung cấp cho đại lý, người dùng trực tiếp. Khách hàng về sẽ nhặt lông và gia công để sử dụng

Xóa