Showing all 6 results

Yến Thô (hàng Việt Nam)

Chân Yến

Sản phẩm từ Yến

Yến Chưng Đóng Chai

188,000.00250,000.00

Yến Thô (nhập khẩu)

Yến Sào Hàn Quốc

1,750,000.003,500,000.00
1,925,000.003,850,000.00

Yến Tươi

Yến Tươi

400,000.00800,000.00